hírlevél

telefon: +36 70 779 8309 e-

TÖRZSVENDÉG RENDSZER SZABÁLYZATA

 

Érvényes 2011. Április 1-től

 

Tisztelt Vendégünk!

Örömmel köszöntünk törzsvendégeink között és bízunk benne,hogy a kártya által biztosított szolgáltatásokban örömöd leled!

A Törzsvendég Kártya (továbbiakban: kártya, bizonyos helyeken megkülönböztetésül: papír alapú kártya, illetve plasztik kártya) használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi szabályzatot!

A www.szaunaclub.hu internetes portál üzemeltetője és a törzsvendégkártya kibocsájtója a Magyar Wellness és Szauna Klub Kft. (2461 Tárnok Siklósi u 22) továbbiakban SzaunaClub.

Törzsvendégkártya célja:

A SzaunaClub tagjai részére kedvezményes szolgáltatások és vásárlások biztosítása, elsősorban az egészségmegőrzéshez szükséges eszközök és belépőjegyek vásárláshoz kapcsolódóan, továbbá együttműködő partnereink szolgáltatásainak igénybevételéhez.

Kit várunk tagjaink közé:

Mindenkit, akinek fontos az egészség megőrzése, szeret szaunázni és szeretné ha Magyarországon a szaunakultúra fejlődne. Szeretné, ha minél több helyen biztosítva lennének a szaunázáshoz szükséges alapvető feltételek. Továbbá olyan környezetben és vendégekkel szeretné tölteni ezt a pihenésre és feltöltődésre szánt időt, ahol szintén figyelembe veszik és betartják az alapvető szaunázási szabályokat. Ezen túlmenően ő maga is elfogadja és betartja a szaunázás alapvető szabályait.( Ezen szabályok részletesen megismerhetők a www.szaunaclub.hu internetes portálon keresztül, a regisztráció megkezdése előtt.)

Miért éri meg SzaunaClub tagnak lenni és törzsvendég kártyával rendelkezni:

Törzsvendégkártya elsődleges célja a rendszeresen szaunába járók részére kedvezményes belépőjegy vásárlásának biztosítása, a szaunavilág területére illetve a szaunában megrendezésre kerülő programokra, továbbá partnereinktől függően az egész fürdő területére nyitvatartási időben.

Egyéb kedvezmények igénybevétele a partnerhálózathoz csatlakozott szolgáltatóknál és kereskedelmi partnereknél.

Törzsvendégkártyával a www.szaunaclub.hu internetes áruházban történő vásárlások esetén kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítunk az áruházba feltöltött termékekre.

Érdekeltségi rendszer a SzaunaClub törzsvendégkártyával rendelkező tagságának, a fürdő köré épülő törzsvendégkőr növeléséhez, kiépítéséhez.

Minden törzsvendégkártya tulajdonos mennyiben oldalunk továbbajánlásával újabb törzsvendégek kártyát igénylő tagot toboroz, és a kártya igénylése pillanatában megjelöli az ajánló személyt, abban az estben partnereiknél és webáruházunkban beváltható pontokat szerez. Minden pont, beváltás esetén 1 ft kedvezményre jogosít. Az ajánlás által törzsvendégkártyát igénylő tagok után 250 pont illeti az ajánló személyt.

A pontok beváltásának feltétele mind az ajánló mind az ajánlott tag érvényes saját maga által igényelt SzaunaClub törzsvendég kártyával való rendelkezése a beváltás időpontjában.

A pontok beváltása a www.szaunaclub.hu internetes portálon keresztül történik ahol a kedvezmény alapján utalvány vagy kupon kerül kiállításra, melyről az elfogadó hely elektronikus utón kap tájékoztatást. A kedvezmény jogosultságát igazoló szelvény előzetes egyeztetés alapján vagy postai úton vagy a beváltóhely információs pultjánál vehető át.

Törzsvendégkártyával rendelkező tagjaink részére fenntartjuk a jogot, hogy számukra külön akciókat és programokat szervezzünk, melyben a részvétel önkéntes alapon működik. Illetve bizonyos szolgáltatásokat csak az ő számukra tegyünk elérhetővé.

Pontok beváltása esetén a teljes vételárat pontokkal kell kiegyenlíteni, nem elegendő pontszám esetén a kiválasztott termék vagy szolgáltatás részben nem vásárolható meg.

Hogyan és hol használható a SzuanaClub Törzsvendég Kártya?

A kedvezményekre való jogosultságot a SzaunaClub Törzsvendég Kártya felmutatásával lehet igazolni. A kártya a www.szaunaclub.hu internetes oldalon közzétett együttműködői partnerhálózatában érvényes és használható, beleértve az internetes vásárlásokat is a www.szaunaclub.hu internetes áruházban. A kártya használatára csak az a ww.szaunaclub.hu internetes portálon regisztrált tag jogosult, akinek profiljába rögzítésre került a kártya sorszáma, továbbiakban azonosítószáma. A kártya további személyek részére át nem ruházható, kedvezmények igénybevételére más személy számára nem használható.

A partnerhálózatban elérhető kedvezmények mértéke szolgáltatónként eltérő lehet, az eltérő kedvezmények mértékéről a kártya használója tájékozódhat a www.szaunaclub.hu internetes portálon, szolgáltatónkénti és szolgáltatásonkénti bontásban.

Szerződött partnereinknél a kedvezményes vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének feltétele a kártya felmutatása, a rajta található sorszám azonosítás céljára történő bemutatása. A kártya által biztosított kedvezményes szolgáltatásra kapott belépőjegy csak a kártyával együtt, a jogos tulajdonos számára érvényes. Egy kártya egy naptári napon belül Szolgáltatónként és szolgáltatásonként csak egy kedvezményes szolgáltatásra vagy kedvezményes belépőjegy vásárlására jogosít amitől a szolgáltató önkéntes döntés alapján a kártya tulajdonos javára eltérhet.

Más egyéb a szolgáltató által nyújtott kedvezményekkel nem összevonható, ettől partnereink a törzsvendégek javára eltérhetnek.

A Szolgáltatónak joga van a Törzsvendégkártya ellenőrzésére az általa biztosított szolgáltatás igénybevétele alatt, ebben az esetben a tag köteles a kedvezményjogosultságát a kártya felmutatásával igazolni.

Törzsvendégkártya igénylésének feltételei:

Törzsvendégkártyára jogosult az a 18. életévét betöltött magánszemély, aki regisztrálta magát a www.szaunaclub.hu internetes portálon, kitöltve az összes regisztrációs mezőt, megadta a regisztrációhoz szükséges adatit. Továbbá megfizette a törzsvendég kártya díját és a SzaunaClub részére kitöltve elektronikus formában megküldte a kártya igényléséhez szükséges adatlapot. Melyen, igazolásképen meg tudja adni a szaunaclub.hu portálon megadott regisztrációs nevét.

A kártya érvényessége:

A kártya a kiállítás napjától minimum egy évig, de legfeljebb a kártyán feltüntetett dátumig érvényes. A kártyával összegyűjtött pontok megtartásának feltétele, hogy a kártya lejáratát követő 30 napon belül a kártya meghosszabbítását a kártya tulajdonosa kezdeményezze és a kártya díja a SzaunaClub számlaszámára megérkezzen.

A törzsvendégkártya bevonásának esetei:

Partnerünk jogosult bevonni a törzsvendégkártyát azon személyektől, akik a szolgáltató által kifüggesztett házirendet súlyosan megszegik, illetve a klubhoz nem méltó módon viselkednek, vagy a kártya szabályzatában rögzített feltételeknek nem tesznek eleget, esetleg a kártyát más személy számára kedvezmény igénybevételének céljából átadják. Továbbá a kártya bevonható a www.szaunaclub.hu webhelyén történő szabályok és etikai normák súlyos megszegése vagy tagjaink sorozatos zaklatása miatt, háromszori adminisztrátori figyelmezetés után. Amennyiben a felhasználó kezdeményezi a SzaunaClub.hu internetes oldalon regisztrációja megszüntetését úgy automatikusan lemond a kártya használatából eredő jogairól és lehetőségeiről. Ez esetben semmilyen díjvisszatérítésre nem válik jogosulttá. Ezen fenti vagy további bárminemű okokból történő kártya letiltása, lemondás és bevonása után a regisztráció is automatikusan törlésre kerülhet, függetlenül a kártyán felhalmozott pontok számától. Kártya bevonás vagy letiltás esetén az összes megszerzett pont visszaállíthatatlanul törlődik.

Elveszett, vagy megrongálódott kártya pótlása, cseréje:

A kártya pótlása, illetve cseréjének igénylése kizárólag a www.szaunaclub.hu internetes portálon keresztül lehetséges ahol az elvesztés bejelentését, és a pótlás/csere díjának megfizetését követően új kártya kerül kiállításra.

Kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén lehetséges. Az adatlapon pontosan fel kell tüntetni az eredeti kártya számát, vagy annak hiányában a kártyához tartozó regisztrációs nevet és email címet. Ha a megadott név és emailcím kombinációhoz a SzaunaClub nem talál kártyát nyilvántartásában, akkor a csere, illetve pótlás nem lehetséges.

Az új kártyához a SzaunaClub nem rendeli hozzá az eddig összegyűjtött pontokat azok helyreállítása nem lehetséges.

A kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett vagy megrongálódott kártya végleges letiltásra kerül, az eredeti kártya nem használható többé, azon az adatok visszaállítása nem lehetséges.

A kártya pótlása, illetve cseréje díjköteles, összege e szabályzat kibocsátásakor 800 Ft.

 

Egyéb szabályok:

A Törzsvásárlói Rendszerben való részvétel feltételei:

Az adatlap kitöltésével a www.szaunaclub.hu internetes portálon regisztrált tag elfogadja a SzaunaClub Törzsvendég Rendszer Szabályzatában leírtakat. Az adatlapon mindenki csak a saját adatait rögzítheti.

Amennyiben a kártyával vagy a Törzsvendég Rendszer bármely részével visszaélés történik, a SzaunaClub jogosult az illető magánszemély részvételét a Törzsvásárlói Rendszerben megszüntetni, beleértve a kártyához kapcsolt kedvezményeket is.

Ha a nyilvántartott pontérték jogosulatlanul vagy visszaélés révén került a nyilvántartásba, a SzaunaClub jogosult azt a nyilvántartásból törölni, és a kártyát letiltani.

A SzaunaClub jogosult Törzsvásárlói Rendszerének szabályzatát a Törzsvendégek beleegyezése és külön tájékoztatása nélkül bármikor módosítani, amennyiben a mindenkor érvényes szabályzatot betekintésre hozzáférhetővé teszi a www.szaunaclub.hu honlapon.

A SzaunaClub Törzsvendég Kártya nem fizetőeszköz.

Adatok kezelése és védelme:

A kártya adatlapjának kitöltésével a tag hozzájárul, hogy a megadott információkat - beleérve a megadott személyes adatait is - a SzaunaClub elektronikus nyilvántartásba felvegye és feldolgozza, vagy alvállalkozóval feldolgoztassa. Az adatkezelés és feldolgozás célja a Törzsvendég Rendszer működtetése. Az adatokat a SzaunaClub, vagy alvállalkozója bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki. A Törzsvendég jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges.

Felelősség:

A SzaunaClub nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért. Továbbá semmilyen felelősséget nem vállal a kártya birtokosa által okozott anyagi vagy erkölcsi kár megtérülésért, esteleges megtérítéséért.

 

SzaunaClub Törzsvendég Kártya Igénylése!

 

SzaunaClub TörzsvendégKártya     -     SzaunaClub TörzsvendégKártya Elfogadóhelyek   

 

 

Keress, kövess minket a többi platformunkon is! Köszönjük!

facebook 50x50 GooglePlus logos 50X50 Twitter Log 50x41 instagram 50x50 Youtube logo 50x50
Tovább a kategóriában: « SzaunaClub TörzsvendégKártya